วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

กาพย์ยานี 11 เรื่อง สมุนไพร

กาพย์ยานี 11 เรื่อง สมุนไพร

            คุณค่าสมุนไพร                 นำมาใช้เพื่อรักษา       
รวมฤทธิ์ปรุงเป็นยา                       ประคบทาและกินดม           
           พืชพรรณธรรมชาติ            คุณประหลาดอุดมสม
บีบคั้นทั้งเคี่ยวต้ม                          หวานเป็นลมขมเป็นยา
            แร่ธาตุแลซากสัตว์            สารพัดสรรพคุณ
ฤทธานั้นเกื้อหนุน                         สร้างไออุ่นแห่งศรัทธา

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  สมุนไพร
การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  สมุนไพร   เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและแนวทางการรักษาตามวิถี โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้
            คุณค่าสมุนไพร                 นำมาใช้เพื่อรักษา       
รวมฤทธิ์ปรุงเป็นยา                       ประคบทาและกินดม          
บทนี้  เอาเรื่องราวของสมุนไพรมาเกริ่นขึ้นก่อน  ว่าเราใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค  โดยนำเอาตัวอย่างสำคัญ ๆ มาปรุงตามฤทธิ์ของยาสมุนไพรแต่ละตัว  เช่นยาบางตัวมีฤทธิ์ช่วยบำรุงร่างกาย  บางตัวมีฤทธิ์ถอนพิษไข้  หรือมีฤทธิ์ต่าง ๆ  ตามแต่จะใช้ในการรักษา  รวมไปถึงได้กล่าวถึงวิธีการรักษาด้วยสมุนไพรก็มีหลายวิธีใช้  เช่น  ใช้ประคบ  ใช้ทา  ใช้กิน  ใช้ดม  เป็นต้น      
           พืชพรรณธรรมชาติ            คุณประหลาดอุดมสม
บีบคั้นทั้งเคี่ยวต้ม                          หวานเป็นลมขมเป็นยา
บทต่อมากล่าวถึงธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิดมีฤทธิ์ในการรักษาโรคแตกต่างกันไป  เป็นเรื่องที่น่าประหลาดเพราะดูเหมือนต้นไม้บางต้นไม้น่าจะมีสรรพคุณในการเป็นยา  แต่ก็สามารถนำมาปรุงเป็นยาได้  เพราะความรู้จึงทำให้ต้นไม้ทุกต้น  หญ้าทุกชนิดสามารถเป็นยาได้หมด  จึงเรียกได้ว่าธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์เหลือเกิน  วรรคต่อมาพูดถึงวิธีปรุง  ยกตัวอย่างเอามาพูดบางส่วน  เช่น  การบีบหรือคั้นเอาน้ำมาดื่มแบบสด   บางตัวยาต้องผ่านการเคี่ยวหรือต้มให้ตัวยาออกฤทธิ์  กรรมวิธีการปรุงจึงมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกันไป  จึงรวมรสออกมาของยาสมุนไพรส่วนใหญ่จะออกขม ๆ
            แร่ธาตุแลซากสัตว์            สารพัดสรรพคุณ
ฤทธานั้นเกื้อหนุน                         สร้างไออุ่นแห่งศรัทธา
บทส่งท้าย  พูดถึงสมุนไพร  ไม่ได้มีแต่พืช  ยังรวมไปถึงแร่ธาตุ  ซากสัตว์  กระดูกสัตว์  นำมาใช้ปรุงเป็นยาด้วยสรรพคุณของแร่ธาตุและซากสัตว์แต่ละชนิดก็มีสรรพคุณที่แตกต่างหลากหลายตามการใช้
ต่อมาพูดถึงเรื่องการปรุงยาแบบไทย ๆ  ในสมัยก่อนจะมีคติความเชื่อร่วมด้วย  เช่น  มีมนต์  คาถากำกับในการกิน  เพราะโรคบางอย่างอาจเป็นโรคใจ  ไม่สามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวได้  จึงต้องใช้ความเชื่อหรือเรียกสมัยนี้ว่าใช้หลักจิตวิทยาเข้าช่วยก็จะทำให้คนไข้หายป่วยได้  เป็นต้น

พูดเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11  แบบนี้แล้วนำมาอธิบายแล้วสนุกดี   
ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

ผู้แต่ง
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

16/09/2557

กาพย์ยานี 11 เรื่อง ความพอเพียง

กาพย์ยานี 11 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

            พอเพียงเลี้ยงตัวตน         ฝึกอดทนแก้ปัญหา
เรียนรู้ภูมิปัญญา                         หลักวิชาแห่งเหตุผล
           สร้างหลักเศรษฐกิจ         ใช้ความคิดขจัดจน
เผาผลาญความมืดมน                  เพื่อเป็นคนแบบเพียงพอ

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง
การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับความพอเพียง
โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  การฝึกความพอเพียง  จากการฝึกความอดทน  รู้จัดการแก้ปัญหา  เรียนรู้ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม เพื่อที่เอาชนะอุปสรรคได้
            พอเพียงเลี้ยงตัวตน         ฝึกอดทนแก้ปัญหา
เรียนรู้ภูมิปัญญา                         หลักวิชาแห่งเหตุผล
บทนี้  นำเสนอเริ่มต้นของการฝึกพอเพียง  ต้องเริ่มที่ความอดทน  เพื่อจะเอาตัวรอดในการแก้ปัญหาต่างๆ  ที่เข้ามาในชีวิต  เรียงลำดับต่อมาคือ  การเรียนรู้จากภูมิปัญญาเก่า ๆ  มาปรับใช้ในชีวิต  โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล  คือ ต้องฝึกวิชาการมีเหตุผล  จะทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรก็ตามต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมและดีพอ
           สร้างหลักเศรษฐกิจ         ใช้ความคิดขจัดจน
เผาผลาญความมืดมน                  เพื่อเป็นคนแบบเพียงพอ
เมื่อเริ่มเข้าที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ต้องเริ่มสร้างหลักเศรษฐกิจ  คือ  สร้างฐานเงินทุนจากสิ่งที่ทำว่าทำสิ่งใดได้บ้างที่จะก่อให้เกิดรายได้  เมื่อทำได้คิดได้ก็สามารถขจัดความจนอย่างมีเหตุผล  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  อยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย  ก็เท่ากับเราสำเร็จในการสร้างหลักความพอเพียงให้กับชีวิต  ดำเนินชีวิตอย่างมีจุดหมาย

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

ผู้แต่ง
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

16/09/2557

กาพย์ยานี 11 เรื่อง ผลไม้

กาพย์ยานี 11 เรื่อง ผลไม้

            มะม่วงหวานอมเปรี้ยว     ส้มผิวเขียวชุ่มอุรา       
ลำไยและพุทรา                            รสนำพาให้ชวนหลง           
           ทุเรียนเหลืองเป็นทอง        ชิมลองกองสมประสงค์
มะเฟืองฝานเป็นวง                       สวยรูปทรงคล้ายดวงดาว
           มังคุดรสเย็นช่ำ                  ช่างน่าหม่ำเหลือคณา
ผลเงาะและน้อยหน่า                     จัดเรียงมาแน่นเต็มจาน

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  ผลไม้
การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  ผลไม้   เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้หลากหลายชนิด
โกยการแต่งในครั้งนี้ภาษาอาจดูไม่สละสลวยเท่าที่ควร  เนื่องจากใช้เวลาจำกัดในการแต่ง 
ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งให้กกันดูนะครับ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

ผู้แต่ง
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

16/09/2557

กาพย์ยานี 11 เรื่อง ต้นไม้

กาพย์ยานี 11 เรื่อง ต้นไม้

            ต้นสักประจักษ์ศรี            เนื้อไม้ดีเหลืองอร่าม       
พะยูงเลื่องลือนาม                          น่าเกรงขามมิ่งมงคล         
           ตะเคียนเทพารักษ์             คอยพิทักษ์ภัยผจญ
ประดู่แห่งไพรสณฑ์                    แข็งอดทนยั่งยืนนาน

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  ต้นไม้
การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  ต้นไม้   เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ในป่าที่เรานิยมนำมาแปรรูปทำบ้าน  ทำโต๊ะ  ทำเตียง  ทำเรือ  และสารพัด
โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้
            ต้นสักประจักษ์ศรี            เนื้อไม้ดีเหลืองอร่าม       
พะยูงเลื่องลือนาม                          น่าเกรงขามมิ่งมงคล         
บทนี้  นำเสนอต้นไม้แรกที่นิยมนำมาสร้างบ้าน  เนื่องจากไม้สักมีชื่อมงคลและเนื้อไม้สวย  จึงมีราคาแพง
อีกต้นมีราคาแพงมาก คือ  ไม้พยุง  นิยมนำมาทำเครื่องประดับเครื่องเรือนภายในบ้าน  เช่น  โต๊ะ  ตู้  เตียง  อีกทั้งเนื้อไม้ของไม้พะยูงมีสีแดง  ซึ่งคนจีนนิยมมาก  เพราะไม้ที่มีสีแดงถือเป็นสีมงคลของจีน  อีกทั้งไทยเราเองชื่อพะยูง  เป็นชื่อมงคล  จึงทำให้เกิดความต้องการในไม้พะยูงไปทำบ้าน ทำเครื่องเรือน  ปัจจุบันราคาจึงสูงมาก
           ตะเคียนเทพารักษ์             คอยพิทักษ์ภัยผจญ
ประดู่แห่งไพรสณฑ์                    แข็งอดทนยั่งยืนนาน
ไม้ตะเคียน  เป็นไม้อีกชนิดที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์  ทำเครื่องเรือน  ทำบ้าน  ทำเรือ  โดยเฉพาะทำเรือ  และมีความเชื่อเกี่ยวกับไม้ตะเคียนด้วย  เชื่อว่าไม้ใหญ่  ไม้ตะเตียนจะมีรุกขเทวดาหรือนางไม้อาศัยอยู่   ไม้นี้จึงมีคติความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์มาประกอบ  จึงนิยมนำมาสร้างเรือด้วย  อีกทั้งความเฮี้ยนของไม้ตะเคียนก็ทำให้คนที่คิดจะตัดไม้ในป่ามักจะเจอเรื่องราวประหลาด ๆ หลาย ๆ อย่าง
ส่วนอีกไม้  คือ  ไม้ประดู่เป็นไม้เนื้อแข็ง  ที่มีความสวยงาม  ลวดลายตามธรรมชาติที่น่ามอง  ทนทานจึงเป็นไม้อีกชนิดที่ได้รับความนิยมมาก

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

ผู้แต่ง
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

16/09/2557

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

กาพย์ยานี 11 เรื่อง วันพ่อ

กาพย์ยานี 11 เรื่อง   วันพ่อ

            แข็งแกร่งด้วยแรงรัก      ผู้พิทักษ์คอยรักษา     
พ่อนั้นเปรียบนาวา                     ช่วยนำพาเพื่อลูกตน                      
           ฝึกฝนจนเติบใหญ่          สร้างจิตใจเจ้าอดทน
ยืดหยัดสู้ฟ้าฝน                          แม้ภัยดลมิลนลาน
          คลื่นสูงกระทบฝั่ง            กายกำลังฝืนต้านทาน
พร้อมพลีเพื่อลูกหลาน              หวังสืบสานคุณแผ่นดิน
          พ่อนั้นคือนักรบ              ผู้เจนจบเรื่องถิ่นฐาน
ฝากไว้เป็นตำนาน                     อุดมการณ์แห่งความกล้า
          พ่อหนึ่งคือพ่อหลวง       ไทยทั้งปวงรักศรัทธา
พระคุณท่านเกินกล่าว               สุดจะหาคำบรรยาย
          สร้างสรรค์พันเหตุผล      ขจัดจนให้จ้างหาย
เพียงพอทั้งใจกาย                       ด้วยความหมายแห่งพอเพียง                                 


การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  วันพ่อ
การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง วันพ่อ  พ่อ  พระคุณพ่อ  วันภาษาไทย  รักษ์ภาษาไทย   ครั้งนี้แต่งตามคำขอเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจการแต่งกาพย์ยานี
            แข็งแกร่งด้วยแรงรัก      ผู้พิทักษ์คอยรักษา     
พ่อนั้นเปรียบนาวา                     ช่วยนำพาเพื่อลูกตน    
บท 1  กล่าวถึงการเปรียบเทียบพ่อ  คือ  คุ้มครองลูก   และเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ช่วยนำพาให้ลูกแข็งแกร่ง                
           ฝึกฝนจนเติบใหญ่          สร้างจิตใจเจ้าอดทน
ยืดหยัดสู้ฟ้าฝน                          แม้ภัยดลมิลนลาน
บท 2  เป็นที่กล่าวเรื่องราวต่อเนื่องจากบท 1  เรื่องของพ่อสอนลูกให้มีความแข็งแกร่ง  เพื่อให้ลูกฝึกตนให้สามารถเอาชนะอุปสรรคนานาประการได้
          คลื่นสูงกระทบฝั่ง            กายกำลังฝืนต้านทาน
พร้อมพลีเพื่อลูกหลาน              หวังสืบสานคุณแผ่นดิน
บท 3  เปรียบเอาปัญหาต่าง ๆ  เหมือนคลื่นที่สูง  พ่อคือหัวหน้าครอบครัวที่พร้อมจะฝ่าฟัน  เพื่อให้ลูกเมียสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงบนพื้นฐานแห่งการรู้จักคุณค่าของแผ่นดิน
          พ่อนั้นคือนักรบ              ผู้เจนจบเรื่องถิ่นฐาน
ฝากไว้เป็นตำนาน                     อุดมการณ์แห่งความกล้า
บท 4  กล่าวถึงพ่อผู้เป็นบรรพบุรุษ  หมายถึง แม่ทัพ  พ่อเมือง  ที่คอยปกปักรักษาบ้านเมือง  เช่น  พ่อขุนรามคำแหง  พ่อขุนเม็งราย  พ่อขุนงำเมือง  และรวมไปถึงการปกครองในยุคสุโขทัยที่มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก  เช่น  สมัยพ่อขุนรามคำแหง เป็นต้น
          พ่อหนึ่งคือพ่อหลวง       ไทยทั้งปวงรักศรัทธา
พระคุณท่านเกินกล่าว               สุดจะหาคำบรรยาย
บท 5  กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบัน  คือ  พ่อหลวงของแผ่นดิน  ผู้สร้างคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดินไทยมากมายหลายประการ  เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
          สร้างสรรค์พันเหตุผล      ขจัดจนให้จ้างหาย
เพียงพอทั้งใจกาย                       ด้วยความหมายแห่งพอเพียง         
บท 6  กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการขจัดความจนให้ประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ถึงทฤษฎีหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ประชาชนผู้ดำเนินตามแนวพระราชดำริสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                   

การแต่งหลายบทนี้จึงเป้นการนำเอาหลายเรื่องมาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน
การเรียงร้อยคำเป็นการนำเอาคำมาเรียงร้อยเกี่ยวกับพ่อ น้อง ๆ  ที่สนใจแต่งกาพย์ยานีควรพยายามหาคลังคำมาเขียนไว้ก่อนแล้วนำมาจับใส่ตรงสัมผัสต่าง ๆให้คล้องจองกัน   ตัวอย่างที่นำเสนออาจใช้ภาษาไม่สวยงามเท่าที่ควรน้อง ๆ  ก็ลองนำไปประยุกต์แต่งและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 (ดัดแปลงได้  แต่ไม่ควรลอกไปเลยนะ  ฝึกแต่งสนุก ๆ  แล้วน้อง ๆ จะรักกาพย์ยานีเป็นที่สุด)


ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

ผู้แต่ง
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

16/08/2557

กาพย์ยานี 11 เรื่อง วันภาษาไทย

กาพย์ยานี 11 เรื่อง   วันภาษาไทย

            ลายสือคือภาษา              เรานำมาใช้สื่อสาร
บันทึกลงใบลาน                        ฝึกฝนจารตัวอักษร         
           บรรจงร้อยถ้อยความ       ขนานนามแต่เก่าก่อน
พ่อขุนฯสร้างขั้นตอน                 ตัวอักษรลายสือไทย
          มีไว้ใช้อ่านเขียน               เป็นบทเรียนเพียรศึกษา
สร้างสร้างสิ่งนานา                     ใช้ค้นคว้าความรู้ดี
          ภาษาประจำชาติ               ล้านวิลาสเป็นศักดิ์ศรี
ไทยเราจึงมั่งมี                             ศิลป์แผ่นดินถิ่นแหลมทอง


การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  วันภาษาไทย
การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  ภาษาไทย  วันภาษาไทย  รักษ์ภาษาไทย   ครั้งนี้แต่งตามคำขอเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจการแต่งกาพย์ยานี
            ลายสือคือภาษา              เรานำมาใช้สื่อสาร
บันทึกลงใบลาน                        ฝึกฝนจารตัวอักษร         
น้อง ๆ  จะเห็นว่าแต่ละบทมีการเรียงร้อยถ้อยคำจากเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคำว่า  ลายสือ  คือ  ตัวหนังสือ  ว่าไปถึงใบลาน  ซึ่งการบันทึกตัวอักษรแต่เดิมในแถมบ้านเรานิยมบันทึกลงใบลาน  เป็นคัมภีร์หรือตำรายา  ตำราต่าง ๆ  เขียนเป็นบทกลอนหรือเรื่องราวต่างๆ  ตามแต่ละท้องถิ่น  การเขียนลงใบลานเรียกว่า การจารอักขระ
           บรรจงร้อยถ้อยความ       ขนานนามแต่เก่าก่อน
พ่อขุนฯสร้างขั้นตอน                 ตัวอักษรลายสือไทย
บทที่ 2  ก็เป็นอีกเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้ประดิษฐ์ลายสือไทย  คือ  พ่อขุนรามคำแหง 

          มีไว้ใช้อ่านเขียน               เป็นบทเรียนเพียรศึกษา
สร้างสร้างสิ่งนานา                     ใช้ค้นคว้าความรู้ดี
บทที่ 3  เราจะเป็นได้ว่าบรรยายถึงประโยชน์ของภาษาไทย  เราใช้อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร  การศึกษา และการค้นคว้าหาความรู้  แต่วรรคล่างดูจะไม่ค่อยสวยงามตามหลักการแต่งเพราะมีการซ้ำคำ  เช่น  นานา ทำให้ภาษาในกาพย์ยานีไม่สวยงามเท่าที่ควร

          ภาษาประจำชาติ               ล้านวิลาสเป็นศักดิ์ศรี
ไทยเราจึงมั่งมี                             ศิลป์แผ่นดินถิ่นแหลมทอง
บทที่ 4  กล่าวถึงภาษาไทย  เป็นศักดิ์ศรีของคนไทยที่เรามีภาษาเป็นของตนเอง  จึงส่งผลให้เรามั่งมีไปด้วยศิลปะหลายแขนงที่โดดเด่น  เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไม่แพ้ชาติใดในโลก  สมเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ

การเรียงร้อยคำเป็นการนำเอาคำมาเรียงร้อยเกี่ยวกับภาษาไทย  วันภาษาไทยน้อง ๆ  จะต้องพยายามหาคลังคำมาเขียนไว้ก่อนแล้วนำมาจับใส่ตรงสัมผัสต่าง ๆให้คล้องจองกัน   ตัวอย่างที่นำเสนออาจใช้ภาษาไม่สวยงามเท่าที่ควรน้อง ๆ  ก็ลองนำไปประยุกต์แต่งและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 (ดัดแปลงได้  แต่ไม่ควรลอกไปเลยนะ  ฝึกแต่งสนุก ๆ  แล้วน้อง ๆ จะรักกาพย์ยานีเป็นที่สุด)


ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

ผู้แต่ง
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

14/08/2557

กาพย์ยานี 11 เรื่อง สุนทรภู่

กาพย์ยานี 11 เรื่อง   สุนทรภู่

            เอกอุกวีแก้ว                   ช่างเพริศแพร้วคำโวหาร
เรียงร้อยชาตกาล                        เป็นตำนานของแผ่นดิน         
           วันที่ยี่สิบหก                   ไทยล้วนยกปฏิทิน
เชิดชูผู้สร้างศิลป์                        เปรียบกรินทร์แห่งอักษร
          ท่านคือสุนทรภู่                บรมครูแห่งบทกลอน
เสกสรร มิแรมรอน                     ดุจสิงขรยั่งยืนยง
            ศิษย์ขอตั้งดวงจิต            พึงพินิจพิศวง
สร้างศิลป์ถิ่นแดนดง                   เพื่อคงอยู่คู่กาพย์กลอน


การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  สุนทรภู่
การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  สุนทรภู่   ครั้งนี้แต่งตามคำขอ
            เอกอุกวีแก้ว                   ช่างเพริศแพร้วคำโวหาร
เรียงร้อยชาตกาล                        เป็นตำนานของแผ่นดิน   
     
เอกอุ  ตัดมาจากคำว่า  เอกอุดม มีความหมายว่า  เป็นเลิศ
เพริศแพร้ว  มีความหมายว่า  งามระยับ
ชาตกาล มีความหมายว่า  เวลาเกิด

           วันที่ยี่สิบหก                   ไทยล้วนยกปฏิทิน
เชิดชูผู้สร้างศิลป์                        เปรียบกรินทร์แห่งอักษร

วันจันทร์ ที่ 26  มิถุนายน  เป็นวันเกิดของท่านสุนทรภู่
กรินทร์  แปลว่า  จอมช้าง  พญาช้าง

          ท่านคือสุนทรภู่                บรมครูแห่งบทกลอน
เสกสรร มิแรมรอน                     ดุจสิงขรยั่งยืนยง
สิงขร  แปลว่า ภูเขา

            ศิษย์ขอตั้งดวงจิต            พึงพินิจพิศวง
สร้างศิลป์ถิ่นแดนดง                   เพื่อคงอยู่คู่กาพย์กลอน

การเรียงร้อยคำเป็นการนำเอาคำไทย ๆ  มาสรรเสริญสุนทรภู่บรมครูแห่งบทกลอนไทยอีกท่านผู้มีผลงานโดดเด่นให้เราคนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ  จนโต  จากบทเรียนภาษาไทยและจากหนังสือต่าง ๆ ที่นำเอาบทกลอนของท่านมานำเสนอ  ซึ่งท่านได้แต่งกลอนบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ได้ถึงอารมณ์มีหลากหลายรส ทั้งสนุก  เศร้า  มีแง่คิดต่าง ๆ  นานา  ทำให้คนอ่านได้แง่คิดดี ๆ   การแต่งจึงขอยกย่องท่านสุนทรภู่ตามแต่ขีดความสามารถของผู้แต่งจะพอบรรยายได้  หวังว่าน้อง ๆ  จะนำไปปรับปรุงแก้ไข และประยุกต์แต่ง 
(ไม่ควรลอกไปเลยนะ  ฝึกแต่งสนุก ๆ  แล้วน้อง ๆ จะรักกาพย์ยานีเป็นที่สุด)


ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

ผู้แต่ง
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส
13/08/2557